YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien 2023 paras tieteellinen paperi tutkii työllistävyysosaamista

Joachim Ramström, Sanna Ilonen ja Laura Helle Turun yliopistosta palkittiin YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivillä 2023 Paras tieteellinen paperi -kunniakirjalla. Heidän artikkelinsa aiheena on Educator’s perspective: development of employability competences in venture creation.

Artikkeli käsittelee sitä, kuinka yrittäjyyskasvatuksen avulla on mahdollista kehittää oppijoissa sellaista osaamista, joka edistää heidän työllistettävyyttään ja työssä suoriutumista. Paperin yksi keskeinen premissi on, että yrittäjyyteen liittyvä osaaminen ja työllistettävyyteen liittyvä osaaminen limittyvät kiinteästi toisiinsa.

Kunniakirjan myöntänyt arviointiraati toteaa, että työllistettävyyteen liittyvää osaamista tai työelämätaitoja toki kehitetään osana minkä hyvänsä aineen opetusta. Työllistettävyystaitoihin liittyvä keskustelu on kuitenkin relevanttia erityisesti yrittäjyyskasvatuksen kohdalla, koska yrittäjyyskasvatus pyrkii usein rakentamaan näitä taitoja joko suoraan tai ainakin välillisesti osana opetusta. Näin on esimerkiksi Vuosi Yrittäjänä -koulutuksen kohdalla, joka on Ramströmin, Ilosen ja Helteen artikkelin keskiössä.

Arviointiraadin mukaan artikkelissa on kiinnostavaa myös se, että se tarkastelee asiaa opettajien näkökulmasta. Yrittäjyyskasvatustutkimuksessa opettajan näkökulma on vielä tällä hetkellä vähemmän tutkittu näkökulma opiskelijanäkökulmaan verrattuna, mistä syystä se ansaitsee huomiota.

Arviointiraati kannustaa kirjoittajia jatkamaan aiheen parissa ja artikkelin työstämistä kansainväliseen julkaisuun.

Yhdistyksemme onnittelevat Joachim Ramströmiä, Sanna Ilosta ja Laura Hellettä.

KUVA: YES-verkosto. Kuvassa Joachim Ramström ja Sanna Ilonen

Kommentoi

fiFI