YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät
ovat täällä taas!

Galleria

Kuvat: Niina Marostenmäki, Oulun yliopisto

YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät lähentävät
yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen ja käytännön yhteyttä.

YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät on suunnattu yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille tutkijoille, opettajille sekä käytännön toimijoille. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien erityisenä tavoitteena on lähentää tutkimuksen ja käytännön yhteyttä. Konferenssimuotoinen kahden päivän tilaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden myös nuorille tutkijoille harjoitella konferenssipaperien kirjoittamista ja esittämistä. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät sisältävät innostavia keynote-puheenvuoroja, tutkimusesityksiä, hanke- ja case-esityksiä sekä toiminnallisia työpajoja vuosittain vaihtuvista teemoista. Konferenssin pääsisältö muodostuu suomalaisten osallistujien esityksistä. Konferenssissa kuullaan vuosittain kuitenkin

myös kansainvälisten tutkijoiden keynote-esityksiä, ja konferenssissa on mahdollisuus esittää omaa tutkimusta myös englanniksi. Konferenssista julkaistaan artikkeli- tai abstraktikirja. Ensimmäinen yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen (YKTT) järjestettiin Vaasassa vuonna 2007. Vuosittain järjestetyt verkostotapaamiset ja YKTT johtivat lopulta Tutkimusseuran perustamiseen vuonna 2009. Vuosittaisen tapaamisen nimeksi vakiintui Yrittäjyyskasvatuspäivät, ja vuodesta 2021 lähtien tilaisuuden nimi on YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät. Tutkimusseura on YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien järjestäjä yhdessä vuosittain vaihtuvan korkeakoulun kanssa.

YKTT YRITTÄJYYSKASVATUSPÄIVÄT 2020

ihmisiä-keskustelemassa-palaverissa

Yrittäjyyden ytimessä!

YKTT Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestettiin Mikkelissä 30.9.-1.10.2020. Järjestyksessään 14. YKTT Yrittäjyyskasvatuspäivien järjestäjänä toimi Xamkin Pienyrityskeskus ja Mikkelin yliopistokeskus yhdessä Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran kanssa. YKTT Yrittäjyyskasvatuspäivien yhteydessä järjestettiin lisäksi tutkimustyöpaja 29.9.2020, jonka tavoitteena oli tukea työn alla olevien paperien kehittämistä kohti eri julkaisufoorumeja.

Tutustu YKTT2020 Yrittäjyyskasvatuspäivien konferenssijulkaisuun.

Vuoden 2020 tapahtuman teemoja:

Aikaisemmat tapahtumat:

2019: Yrittäjyyskasvatuspäivät Helsingissä 2-3.10.2019 Lue lisää (lisäksi tutkimustyöpaja 1.10.2019 Lue lisää )

2018: Yrittäjyyskasvatuspäivät Lahdessa 3.-4.10.2018 Lue lisää artikkelijulkaisu ja abstraktikirja

2017: Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulussa 20-21.9.2017 Lue lisääkonferenssiabstraktijulkaisu konferenssikirja 

2016: Yrittäjyyskasvatuspäivät Jyväskylässä 13-14.9.2016 – abstraktikirja

2015: Yrittäjyyskasvatuspäivät Porissa 24-25.9.2015 – abstraktikirjakonferenssijulkaisu

2014: Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25-26.9.2014

2013: Yrittäjyyskasvatuspäivät Helsingissä 26-27.9.2013

2012: Yrittäjyyskasvatuspäivät Tampereella 4.-5.10.2012

2011: Yrittäjyyskasvatuspäivät Lappeenrannassa 6.-7.10.2011

2010: Yrittäjyyskasvatuspäivät Turussa 30.9.-1.10.2010

2009: Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen 1.-2.10.2009,
Jyväskylän yliopisto

2008: Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen 2.-3.10.2008,
HSE Pienyrityskeskus Mikkeli

2007: Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen 9.-10.2.2007,
Vaasan yliopisto

YRITTÄJYYSKASVATUS -
TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry
fiFI