Galleria

Kuvat: Niina Marostenmäki, Oulun yliopisto

YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät lähentävät
yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen ja käytännön yhteyttä.

YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät on suunnattu yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille tutkijoille, opettajille sekä käytännön toimijoille. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien erityisenä tavoitteena on lähentää tutkimuksen ja käytännön yhteyttä. Konferenssimuotoinen kahden päivän tilaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden myös nuorille tutkijoille harjoitella konferenssipaperien kirjoittamista ja esittämistä. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät sisältävät innostavia keynote-puheenvuoroja, tutkimusesityksiä, hanke- ja case-esityksiä sekä toiminnallisia työpajoja vuosittain vaihtuvista teemoista. Konferenssin pääsisältö muodostuu suomalaisten osallistujien esityksistä. Konferenssissa kuullaan vuosittain kuitenkin

myös kansainvälisten tutkijoiden keynote-esityksiä, ja konferenssissa on mahdollisuus esittää omaa tutkimusta myös englanniksi. Konferenssista julkaistaan artikkeli- tai abstraktikirja. Ensimmäinen yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen (YKTT) järjestettiin Vaasassa vuonna 2007. Vuosittain järjestetyt verkostotapaamiset ja YKTT johtivat lopulta Tutkimusseuran perustamiseen vuonna 2009. Vuosittaisen tapaamisen nimeksi vakiintui Yrittäjyyskasvatuspäivät, ja vuodesta 2021 lähtien tilaisuuden nimi on YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät. Tutkimusseura on YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien järjestäjä yhdessä vuosittain vaihtuvan korkeakoulun kanssa.

YKTS YRITTÄJYYSKASVATUSPÄIVÄT 2021

Yrittäjyyskasv 2021 banneri suomi ja engl

Näkökulmia yrittäjämäiseen tulevaisuuteen

Tervetuloa 15. Yrittäjyyskasvatuspäiville, jotka Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu (LUC-konserni) järjestävät yhdessä Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran kanssa online-tapahtumana 29.-30.9.2021.

Tärkeät päivämäärät:

Abstraktikutsu aukeaa: 19.4.2021
Abstraktiehdotusten uusi määräpäivä: 4.6.2021
Ilmoitukset hyväksytyistä esitelmistä: 23.6.2021
Ilmoittautuminen avataan: 16.6.2021
Vahvistus esitelmän pitämisestä: 6.9.2021
Artikkelin lähettäminen arvioitavaksi: 31.8.2021
Tapahtumaan ilmoittautuminen (muut kuin esitelmän pitäjät): 20.9.2021

Tervetuloa!

Järjestelytoimikunta:

Lenita Hietanen
, FT, Dosentti,
Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Lapin yliopisto

Rauno Rusko, Lapin yliopisto
Juhani Angelva, Lapin ammattikorkeakoulu
Kaisa Lammi, Lapin ammattikorkeakoulu
Leena Svanberg, Lapin ammattikorkeakoulu
Satu Valli, Lapin ammattikorkeakoulu

partnerit

Vuoden 2020 tapahtuman teemoja olivat. Vuoden 2021 teemat päivitetään myöhemmin!

Aikaisemmat tapahtumat:

2020: Yrittäjyyskasvatuspäivät Mikkelissä 30.9.-1.10.2020 yhteistyössä Xamkin Pienyrityskeskus ja Mikkelin ylipistokeskus. Lue lisää 

2019: Yrittäjyyskasvatuspäivät Helsingissä 2-3.10.2019 Lue lisää (lisäksi tutkimustyöpaja 1.10.2019 Lue lisää )

2018: Yrittäjyyskasvatuspäivät Lahdessa 3.-4.10.2018 Lue lisää artikkelijulkaisu ja abstraktikirja

2017: Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulussa 20-21.9.2017 Lue lisääkonferenssiabstraktijulkaisu konferenssikirja 

2016: Yrittäjyyskasvatuspäivät Jyväskylässä 13-14.9.2016 – abstraktikirja

2015: Yrittäjyyskasvatuspäivät Porissa 24-25.9.2015 – abstraktikirjakonferenssijulkaisu

2014: Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25-26.9.2014

2013: Yrittäjyyskasvatuspäivät Helsingissä 26-27.9.2013

2012: Yrittäjyyskasvatuspäivät Tampereella 4.-5.10.2012

2011: Yrittäjyyskasvatuspäivät Lappeenrannassa 6.-7.10.2011

2010: Yrittäjyyskasvatuspäivät Turussa 30.9.-1.10.2010

2009: Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen 1.-2.10.2009,
Jyväskylän yliopisto

2008: Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen 2.-3.10.2008,
HSE Pienyrityskeskus Mikkeli

2007: Yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijatapaaminen 9.-10.2.2007,
Vaasan yliopisto

YRITTÄJYYSKASVATUS -
TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry
fiFI