TUTKIMUS KANSAINVÄLISEKSI!

Apuraha

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry myöntää vuosittaista matka-apurahaa, jonka tarkoituksena on suomalaisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen edistäminen ja kansainvälisen tutkijaverkostoitumisen vahvistaminen. Matka-apurahaa voidaan myöntää kansainvälisen yrittäjyys-/yrittäjyyskasvatuksen konferenssin matkakuluihin ja/tai konferenssin osallistumismaksuihin.
Apurahan avulla pyritään tukemaan erityisesti väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneita tohtoreita heidän jatkotutkimustyössään ja sen kansainvälistämisessä. Apurahan saaminen edellyttää esityksen pitoa konferenssissa (vähintään posteriesitys). Matka-apurahan saaja sitoutuu myös Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran näkyvyyden vahvistamiseen konferenssissa, johon apuraha on myönnetty. Apurahaa ei voida myöntää takautuvasti.

Hakijan ei tarvitse olla Tutkimusseuran jäsen.

Apurahan hakijalle

Vuoden 2024 haku aukeaa 20.12.2023. Hakemuksessa tulee ilmetä selkeät perustelut matka-apurahan hakemiselle ja matkan tarkoitukselle:

  1. Mistä suunnitellusta konferenssista on kysymys ja miksi hakijan olisi tärkeää osallistua juuri siihen?
  2. Miten konferenssi edistää hakijan väitöskirjatutkimusta ja tutkijanuraa.
  3. Millainen suunniteltu esitys hakijalla on konferenssissa?
  4. Kustannusarvio kokonaiskustannuksista ja suunnitelma matka-apurahan käytöstä sekä selvitys muusta ko. matkaan kohdistuvista apuraha-anomuksista.
  5. Selvitys siitä, kuinka moneen yrittäjyyden/yrittäjyyskasvatuksen kansainväliseen konferenssiin hakija on osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana.
  6. Suostumus toimia Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran Ambassadorina konferenssissa ja kirjoittaa konferenssin jälkeen blogimuotoinen matkaraportti, joka julkaistaan Tutkimusseuran verkkosivuilla. Ambassador hyödyntää konferenssi-esityksessään Tutkimusseuran logoa.

Hakuprosessissa huomioidaan, että hakijana on tohtorikoulutettava tai post doc uran alkuvaiheessa oleva tutkija tai tutkimusryhmä. Matka-avustuksen tarve tulee olla riittävällä tavalla perusteltu ja avustusta haetaan soveltuvaan ulkomaiseen konferenssiin. Tämän lisäksi matka-apurahan käyttösuunnitelma tulee olla kustannusarvioineen realistinen ja hakija ei ole hakenut/saanut muita apurahoja ko. konferenssin kustannusten kattamiseen. Etusijalla ovat hakijat, joilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua useaan kansainväliseen konferenssiin viimeisten viiden vuoden aikana. Matka-apurahan saaja voi halutessaan maksutta liittyä YKTS:n jäseneksi kuluvaksi jäsenkaudeksi (jäsenyys on voimassa Yrittäjyyskasvatuspäivistä seuraaviin Yrittäjyyskasvatuspäiviin)YKTS:n hallituksen jäsenet ja varajäsenet eivät ole hakukelpoisia hallituskautensa aikana. 

Lähetä hakemuksesi liitteenä sähköpostitse osoitteeseen ykts(at)ykts.fi

Tarvitsetko lisätietoja?

Apurahan saajalle

Myönnetty matka-apuraha on nostettava kahden kuukauden kuluessa matkan jälkeen. Matka-avustuksen saajan tulee tehdä kirjallinen selvitys konferenssista ja liittää mukaan alkuperäiset ko. konferenssiin liittyvät kululaskut, joita vastaan avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. Matka-apuraha ei kata päiväraha- ja muita kustannuksia. Matka-avustuksen saajan tulee liittää mukaan myös Tutkimusseuran blogikirjoitusohjeita noudattaen kirjoitettu matkakertomus, joka julkaistaan Tutkimusseuran blogissa.

YRITTÄJYYSKASVATUS -
TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry
fiFI