TUTkittua tietoa
monissa kansissa

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta ja tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä järjestämällä vuosittain toteutettavan YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät ja tutkimusseminaarin yhdessä vaihtuvan korkeakoulun kanssa sekä edistämällä ja harjoittamalla alan julkaisutoimintaa. Tutkimusseura voi myös antaa lausuntoja ja edistää tavoitteidensa toteuttamista erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja yhteistyöelimissä.

Yrittäjyyskasvatuksen
aikakauskirja

Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirjan tavoitteena on tarjota foorumi suomalaisille yrittäjyyskasvatustutkijoille ja suomalaista yrittäjyyskasvatusyhteisöä kiinnostaville kansainvälisille artikkeleille ja kirjoituksille. Yrittäjyyskasvatuksen aikakausikirjan ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 2014 ja toinen numero vuonna 2016. Seuraava aikakauskirja julkaistaan 2022/2023.

Tutkimusseura kutsuu nyt artikkelikäsikirjoituksia, puheenvuoroja, väitöskirjatiivistelmiä sekä kirja-arvioehdotuksia seuraavaan aikakausikirjaan! Artikkelien ja kirjoitusten kieli on suomi tai englanti. Paperin jättämisestä ei peritä korvausta.

Aikakausikirjaan soveltuvia teemoja ovat esimerkiksi:

  • yrittäjyyden oppiminen, yrittäjämäinen oppiminen ja/tai erilaiset oppijat
  • yrittäjyyden opetus ja/tai yrittäjyyskasvatuksen toimivuus/vaikuttavuus
  • yrittäjyyden opettaminen ja/tai yrittäjyysopettajat toimijoina
  • yrittäjyyskasvatuksen erilaiset oppimis- ja toimintaympäristöt ja kontekstit
  • yrittäjyyskasvatustutkimuksen teoreettiset tai metodologiset kysymykset

Ehdotuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Ota yhteyttä aikakauskirjan päätoimittajaan: Ulla Hytti (s-posti: ulla.hytti[at] utu.fi)

Yrittäjyyskasvatuspäivien
artikkeli- ja abstraktikirjat

Vuosittain järjestettävistä YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivistä julkaistaan artikkeli- ja/tai abstraktikirja. Julkaisun toteuttamisesta vastaa konferenssin järjestänyt korkeakoulu.

• Römer-Paakkanen, Tarja ja Hermiö, Anna (toim./eds.) 2019. YKTT2019 13. Abstraktikirja ja ohjelma. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2.–3.10.2019 Helsingissä/13th Entrepreneurship Education Conference Wed 2 – Thu 3 October 2019, Helsinki. Haaga-Helian julkaisut 2/2019. Abstraktikirja ja ohjelma ladattavissa täältä.

• Römer-Paakkanen, Tarja, Suonpää, Maija ja Hermiö, Anna (toim.) (2019) Yrittäjyyskasvatuksen kaari. Lapsuudesta tulevaisuuden työhön: Yrittäjyyskasvatuspäivät 2019 Artikkelit. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2.-3.11.2019 Helsingissä. Haaga-Helian julkaisut 2/2019. Lue artikkelikirja täältä.

• Oksanen, Lea, Peltonen, Kati. & Laakso, Hilkka. (Toim./Eds) (2018) YKTT2018 – Yrittäjyyskasvatuspäivät 2018 Abstraktikirja – Entrepreneurship Education Conference 2018 Book of abstracts. 12. Yrittäjyyskasvatuspäivät 3.-4.10.2018 Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit – Research reports 83. Abstraktikirja ladattavissa täältä.

• Peltonen, Kati, Laakso, Hilkka., Kuru, Pirjo & Oksanen, Lea. (Toim./Eds) (2018). YKTT2018 Yrittäjyyskasvatuspäivät 2018 Artikkelit – Entrepreneurship Education Conference 2018 Articles. 12. Yrittäjyyskasvatuspäivät 3.-4.10.2018 Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit – Research reports 84. Artikkelikirja ladattavissa täältä.

• Turpeinen, Juha-Matti (toim.) (2017) Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulussa: Artikkelikirja. Yrittäjyyskasvatuspäivät 20.-21.9.2017 Oulussa. Oulu: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Lue artikkelikirja täältä.

• Turpeinen, Juha-Matti (toim.) (2017) Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa, Abstraktikirja. Yrittäjyyskasvatuspäivät 20.-21.9.2017 Oulussa. Oulu: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Lue abstraktikirja täältä.

• Patja, Päivi, Aaltio, Iiris, Tunkkari-Eskelinen, Minna ja Suoranta, Mari (toim.) (2016) Abstraktit. 10. Yrittäjyyskasvatuspäivät 13. – 14.9.2016 Jyväskylässä. Lue abstraktikirja täältä.

• (2015) YRITTÄJYYSKASVATUSPÄIVÄT PORISSA 24.-25.9.2015. Abstraktikirja. Lue abstraktikirja täältä.

yrittäjyyskasvatus -
tutkimuksesta käytäntöön

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry
fiFI