TUTkittua tietoa
monissa kansissa

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta ja tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä järjestämällä vuosittain toteutettavan YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät ja tutkimusseminaarin yhdessä vaihtuvan korkeakoulun kanssa sekä edistämällä ja harjoittamalla alan julkaisutoimintaa. 

Tutkimusseura voi myös antaa lausuntoja ja edistää tavoitteidensa toteuttamista erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä ja yhteistyöelimissä.l

tulevat yrittäjyyskasvatuksen työpajat

Yrittäjyyskasvatustutkimuksen työpaja
19.4.2023 
klo 10-16
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

TAVOITE

Tutkimustyöpajan tavoitteena on kehittää Yrittäjyyskasvatuspäivillä esitettyä konferenssipaperia tai muuta työn alla olevaa käsikirjoitusta kohti julkaisua, jonka voi lähettää johonkin kansainväliseen tai kotimaiseen tieteelliseen aikakauskirjaan tai kustannettavaan kirjaan. Yksi hyvä vaihtoehto on Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumero 4/2023 ”Kriittisiä ja reflektiivisiä näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen”, jossa käsikirjoitusten jättöpäivämäärä on 14.5.2023.


MITEN MUKAAN?

Hyödynnä aiemmilta Yrittäjyyskasvatuspäiviltä tai muu saamasi palaute ja kehitä paperia eteenpäin. Ilmoittaudu työpajaan lähettämällä käsikirjoitus viimeistään 31.3. sähköpostitse Ulla Hytille (ulla.hytti(at)utu.fi). Käsikirjoitus on edellytys työpajaan osallistumiseen, ts. kuunteluoppilaita ei oteta. Yhteisjulkaisut ovat mahdollisia eli kaikki yhteisjulkaisun kirjoittajat voivat osallistua työpajaan. Huhtikuun alussa osallistujille jaetaan toisten osallistujien paperit luettavaksi ja arvioitavaksi (kommentit, kehittämisehdotukset). Tässä yhteydessä osallistujille jaetaan myös muuta luettavaa ja ohjeistusta työpajaan valmistautumiseen.


PAIKKA

Tutkimustyöpaja toteutetaan Turussa.


HINTA

Työpaja on Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran jäsenille maksuton. Osallistujat maksavat itse mahdolliset matka- ja majoituskustannukset. Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura tarjoaa osallistujille lounaan ja kahvitukset. Jos et vielä ole Tutkimusseuran jäsen, voit liittyä jäseneksi helposti – katso ohjeet täältä: https://www.ykts.fi/jasenyys/  


LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMINEN:
Professori Ulla Hytti, ulla.hytti(at)utu.fi 040-540 9112

 
 

Yrittäjyyskasvatustutkimuksen abstraktityöpaja
26.4.2023 klo 14-16

 Zoom

 

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura tarjoaa jäsenilleen maksuttoman konferenssiabstraktin laadinnan työpajan. Abstraktityöpaja järjestetään online keskiviikkona 26.4.2023  klo 14-16. Abstraktityöpaja toimii ajankohtaisena ja erittäin hyvänä tukena YKTS ja RENT -konferenssien abstrakteja valmisteleville. Työpajan vetäjänä toimii professori Ulla Hytti Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ilmoittaudu mukaan viimeistään ma 24.4.2023.


Jos kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan. Jos et vielä ole Tutkimusseuran jäsen, voit liittyä jäseneksi helposti – katso ohjeet täältä: 
https://www.ykts.fi/jasenyys/  


Ilmoittaudu työpajaan: https://link.webropolsurveys.com/S/828C65D36E3D9F60 

Yrittäjyyskasvatuksen tuleva teemanumero ammattikasvatuksen aikakauskirjassa

Ammattikasvatuksen aikakauskirjan 4/2023 teemana on Kriittisiä ja reflektiivisiä näkökulmia yrittäjyyskasvatukseen

Yrittäjyyttä on edistetty huomattavan ponnekkaasti koko koulutusjärjestelmässä 2000-luvun alusta lähtien. Ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa tämä on tuonut mukanaan oppilaitosten yrittäjyysstrategioita, yrittäjyyttä tukevia pedagogisia ratkaisuja, yritysyhteistyön edistämistä sekä erilaisia yrittäjyyttä ja yrittäjyysekosysteemejä tukevia kehittämishankkeita. Yrittäjyyden ponnekas edistäminen ilman kriittistä arviointia johtaa kuitenkin helposti moniäänisiin tulkintoihin ja väärinymmärryksiin. Tämä ei myöskään tue yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä. Tähän YTKS 2023 Yrittäjyyskasvatuspäiviin kytkeytyvään Ammattikasvatuksen aikakauskirjan teemanumeroon toivotaan käsikirjoituksia yrittäjyyskasvatuksen kriittisistä ja reflektiivisistä näkökulmista sekä erilaisesta aihepiiriin liittyvästä kehitystyöstä erityisesti ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa. Suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset artikkelikäsikirjoitukset lähetetään 14.5.2023 mennessä osoitteeseen sanna.ilonen(at)utu.fi.

Käsikirjoitukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aihepiireihin:

 • Miten eettiset näkökulmat huomioidaan yrittäjyyskasvatuksessa?
 • Miten didaktisia ja pedagogisia ratkaisuja reflektoidaan yrittäjyyskasvatuksessa?
 • Mikä on opettajien, koulutusjohdon ja koulutuksen järjestäjien rooli yrittäjyyskasvatuksessa?
 • Millaisia ovat yrittäjyyskasvatuksen psykologiset ja emotionaaliset vaikutukset opiskelijoihin?
 • Millaisia positiivisia, negatiivisia ja tahottomia vaikutuksia yrittäjyydellä ja yrittäjyyskasvatuksella on? Miten nämä voisi huomioida yrittäjyyskasvatuksessa?
 • Miten yrittäjyyskasvatuksen inklusiivisuus/ekslusiivisuus näyttäytyy eri koulutusasteilla ja –muodoissa kuten ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella?

Numeron teematoimittajina ovat Sanna Ilonen (Turun yliopisto), Kati Peltonen (LAB-ammattikorkeakoulu), Lenita Hietanen (Lapin yliopisto) ja Hanna Laalo (Turun yliopisto). Ammattikasvatuksen aikakauskirjan puolesta mukana on toimittaja Kaisa Hytönen.

Kirjoittajakutsu teemanumeroon Ammattikasvatuksen aikakauskirjan sivuilla: https://akakk.fi/kirjoittajakutsu-4-2023-teemanumeroon/

Teemanumeron esittelytilaisuus järjestetään ke 18.1.2023 klo 14.00-15.00 etänä. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuulemaan Ammattikasvatuksen aikakauskirjasta, tulevasta teemanumerosta ja keskustelemaan teematoimittajien kanssa! Linkki tilaisuuteen:  https://utu.zoom.us/j/69926953029 

Yrittäjyyskasvatuksen
aikakauskirja

Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirjan tavoitteena on tarjota foorumi suomalaisille yrittäjyyskasvatustutkijoille ja suomalaista yrittäjyyskasvatusyhteisöä kiinnostaville kansainvälisille artikkeleille ja kirjoituksille. Yrittäjyyskasvatuksen aikakausikirjan ensimmäinen numero julkaistiin vuonna 2014 ja toinen numero vuonna 2016. Seuraava aikakauskirja julkaistaan 2022/2023.

Artikkelien ja kirjoitusten kieli on suomi tai englanti. Paperin jättämisestä ei peritä korvausta.

Aikakausikirjaan soveltuvia teemoja ovat esimerkiksi:

 • yrittäjyyden oppiminen, yrittäjämäinen oppiminen ja/tai erilaiset oppijat
 • yrittäjyyden opetus ja/tai yrittäjyyskasvatuksen toimivuus/vaikuttavuus
 • yrittäjyyden opettaminen ja/tai yrittäjyysopettajat toimijoina
 • yrittäjyyskasvatuksen erilaiset oppimis- ja toimintaympäristöt ja kontekstit
 • yrittäjyyskasvatustutkimuksen teoreettiset tai metodologiset kysymykset

 

Yrittäjyyskasvatuspäivien
artikkeli- ja abstraktikirjat

Vuosittain järjestettävistä YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivistä julkaistaan artikkeli- ja/tai abstraktikirja. Julkaisun toteuttamisesta vastaa konferenssin järjestänyt korkeakoulu.

• Römer-Paakkanen, Tarja ja Hermiö, Anna (toim./eds.) 2019. YKTT2019 13. Abstraktikirja ja ohjelma. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2.–3.10.2019 Helsingissä/13th Entrepreneurship Education Conference Wed 2 – Thu 3 October 2019, Helsinki. Haaga-Helian julkaisut 2/2019. Abstraktikirja ja ohjelma ladattavissa täältä.

• Römer-Paakkanen, Tarja, Suonpää, Maija ja Hermiö, Anna (toim.) (2019) Yrittäjyyskasvatuksen kaari. Lapsuudesta tulevaisuuden työhön: Yrittäjyyskasvatuspäivät 2019 Artikkelit. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2.-3.11.2019 Helsingissä. Haaga-Helian julkaisut 2/2019. Lue artikkelikirja täältä.

• Oksanen, Lea, Peltonen, Kati. & Laakso, Hilkka. (Toim./Eds) (2018) YKTT2018 – Yrittäjyyskasvatuspäivät 2018 Abstraktikirja – Entrepreneurship Education Conference 2018 Book of abstracts. 12. Yrittäjyyskasvatuspäivät 3.-4.10.2018 Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit – Research reports 83. Abstraktikirja ladattavissa täältä.

• Peltonen, Kati, Laakso, Hilkka., Kuru, Pirjo & Oksanen, Lea. (Toim./Eds) (2018). YKTT2018 Yrittäjyyskasvatuspäivät 2018 Artikkelit – Entrepreneurship Education Conference 2018 Articles. 12. Yrittäjyyskasvatuspäivät 3.-4.10.2018 Lahti. LUT Scientific and Expertise Publications. Tutkimusraportit – Research reports 84. Artikkelikirja ladattavissa täältä.

• Turpeinen, Juha-Matti (toim.) (2017) Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulussa: Artikkelikirja. Yrittäjyyskasvatuspäivät 20.-21.9.2017 Oulussa. Oulu: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Lue artikkelikirja täältä.

• Turpeinen, Juha-Matti (toim.) (2017) Yrittäjyyskasvatus – Tulevaisuuden siltojen rakentaja ja raja-aitojen murtaja? 11. Yrittäjyyskasvatuspäivät 2017 Oulussa, Abstraktikirja. Yrittäjyyskasvatuspäivät 20.-21.9.2017 Oulussa. Oulu: Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta. Lue abstraktikirja täältä.

• Patja, Päivi, Aaltio, Iiris, Tunkkari-Eskelinen, Minna ja Suoranta, Mari (toim.) (2016) Abstraktit. 10. Yrittäjyyskasvatuspäivät 13. – 14.9.2016 Jyväskylässä. Lue abstraktikirja täältä.

• (2015) YRITTÄJYYSKASVATUSPÄIVÄT PORISSA 24.-25.9.2015. Abstraktikirja. Lue abstraktikirja täältä.

yrittäjyyskasvatus -
tutkimuksesta käytäntöön

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry
fiFI