yrittäjyyskasvatus -
tutkimuksesta käytäntöön

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja tutkimustiedon soveltamista käytäntöön. Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry on tieteellinen yhdistys, joka tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta sekä yrittäjyyskasvatuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Seura on perustettu vuonna 2009 ja se on tarkoitettu yrittäjyyskasvatuksen tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja vaikuttajille.

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura toimii yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta tekevien ja tutkimuksesta kiinnostuneiden toimijoiden ja organisaatioiden verkostona.

TutkimusVERKOSTO

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta ja tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä järjestämällä vuosittain toteutettavan YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät ja tutkimusseminaarin yhdessä vaihtuvan korkeakoulun kanssa sekä edistämällä ja harjoittamalla alan julkaisutoimintaa.

yrittäjyyskasvatuspäivät

YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät on suunnattu yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille tutkijoille, opettajille sekä käytännön toimijoille. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien erityisenä tavoitteena on lähentää tutkimuksen ja käytännön yhteyttä. Konferenssimuotoinen kahden päivän tilaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden myös nuorille tutkijoille harjoitella konferenssipaperien kirjoittamista ja esittämistä.

julkaisutoiminta

YKTS tekee myös julkaisutoimintaa. Vuosittain järjestettävistä YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivistä julkaistaan artikkeli- ja/tai abstraktikirja. Julkaisun toteuttamisesta vastaa konferenssin järjestänyt korkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirjan tavoitteena on tarjota foorumi suomalaisille yrittäjyyskasvatustutkijoille ja suomalaista yrittäjyyskasvatusyhteisöä kiinnostaville kansainvälisille artikkeleille ja kirjoituksille.

Ajankohtaista

Etsimme viestintäharjoittelijaa!
Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry (YKTS) etsii viestinnästä innostunutta henkilöä harjoittelijaksi kalenterivuodelle 2023! YKTS on vuonna 2009 perustettu tieteellinen yhdistys, joka tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta sekä yrittäjyyskasvatuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Mitä sinä saat harjoittelusta?
Tarjoamme sinulle joustavan, etänä toteutettavan harjoittelun. Harjoittelun tarkka kesto on neuvoteltavissa riippuen korkeakouluharjoittelun laajuudesta. Harjoittelu voi olla kestoltaan 6-12 kuukautta päättyen kuitenkin viimeistään vuoden 2023 lopussa. Viestintäharjoittelija pääsee osallistumaan kaikkeen YKTS:n toimintaan. Viestintäharjoittelijalla on lisäksi näköalapaikka YKTS:n hallituksen toimintaan osallistuessaan hallituksen kokouksiin, joissa tehdään kaikki YKTS:n toimintaan liittyvät päätökset. Pääset tekemään ehdotuksia ja toteuttamaan deoita.

Mitä me tarvitsemme?
Harjoittelun tarkka sisältö on neuvoteltavissa. Harjoitteluun tulee sisältyä kuitenkin vähintään seuraavat etänä toteutettavat asiat (3 op):

  • Osallistuminen YKTS:n hallituksen kokouksiin hallituksen ulkopuolisena asiantuntijajäsenenä, 6-8 etäkokousta/vuosi. Työtuntimäärä on arviolta yhteensä 15 tuntia.
  • Sisällöntuotanto YKTS:n sähköisiin kanaviin (www.ykts.fi ja https://fi-fi.facebook.com/yktsry/) sekä 4-5 vuodessa lähetettävään jäsenkirjeeseen. Työtuntimäärä on arviolta yhteensä 69 tuntia.

Harjoitteluun voi sisältyä myös riippuen harjoittelun pituudesta vielä seuraavat asiat, joista osa toteutetaan paikan päällä (1-4 op). 

  • Osallistuminen Turussa 27.-28.9.2023 järjestettäville Yrittäjyyskasvatuspäiville ja niiden järjestelyihin sekä tilaisuudesta uutisointi. YKTS kattaa viestintäharjoittelijan osallistumismaksun sekä osallistumisesta syntyvät mahdolliset matka- ja majoituskustannukset. Työtuntimäärä arviolta 28-56 tuntia (1-2 op).
  • YKTS:n viestintäsuunnitelman uudistaminen. Työtuntimäärä arviolta 28-56 tuntia (1-2 op).

Viestintäharjoittelija voi tulla miltä hyvänsä koulutusalalta. Edellytyksenä on sujuva suomen- ja englanninkielen taito sekä WordPress -julkaisujärjestelmän ja facebookin käyttöosaaminen. Harjoittelu on palkatonta. Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro sinulle sopivasta harjoittelusta! Hae paikkaa mahdollisimman pian 31.1. mennessä. Paikka täytetään sopivan harjoittelijan löydyttyä.

Lisätietoja harjoittelusta:       
Kirsi Peura, Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseuran hallituksen puheenjohtaja, p. 0505027075, kirsi.peura(at)utu.fi

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura järjestää keväällä 2023 kaksi työpajaa – ilmoittaudu mukaan!

Yrittäjyyskasvatustutkimuksen työpaja järjestetään 19.4.2023 klo 10-16 Turun yliopiston kauppakorkeakoululla. Tutkimustyöpajan tavoitteena on kehittää Yrittäjyyskasvatuspäivillä esitettyä konferenssipaperia tai muuta työn alla olevaa käsikirjoitusta kohti julkaisua, jonka voi lähettää johonkin kansainväliseen tai kotimaiseen tieteelliseen aikakauskirjaan tai kustannettavaan kirjaan.

Yrittäjyyskasvatustutkimuksen abstraktityöpaja järjestetään 26.4.2023 klo 14-16 Zoomissa. Abstraktityöpaja toimii ajankohtaisena ja erittäin hyvänä tukena esimerkiksi YKTS ja RENT -konferenssien abstrakteja valmisteleville.

Paula Kyrölle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt 6.12.2021 antaa ansioituneille Suomen kansalaisille kunniamerkit. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali on päätetty luovuttaa dosentti Paula Kyrölle. Mitali luovutettiin YKTS2022 päivillä Ylivieskassa.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikuntien kunniamerkki annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneelle kansalaiselle tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Ensisijaisena lähtökohtana on henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus.

Dosentti Paula Kyrö on uraauurtava henkilö yrittäjyyskasvatustutkimuksen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tutkimuksellisessa edistämisessä Suomessa. Kyrö on väitellyt sekä kasvatustieteessä että liiketaloustieteissä luoden pohjan Kyrön mittavalle uralle yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen kehittäjänä yrittäjyyden ja kasvatustieteen välimaastossa. Tästä osoituksena Kyrö oli nimitettynä yrittäjyyskasvatuksen professorina Tampereen yliopistossa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa, joka on myöhemmin tunnettu Aalto yliopistona. Kyrö toimi vierailevana professorina Jönköpingin kauppakorkeakoulussa Ruotsissa.

Kyrön ansioihin kuuluu myös yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijaverkoston kokoaminen Yrittäjyyskasvatuspäiville vuodesta 2007, ja Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran perustaminen. Hän oli Tutkimusseuran ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 2009-2013. Kyrö oli perustamassa Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirjaa toimien ensimmäisenä numeron päätoimittajana vuonna 2014. Kyrö on Tutkimusseuran kunniajäsen.

Kyrön toiminta on tunnustettu kansainvälisesti. Vuonna 2014 Kyrö nimettiin eurooppalaisen yrittäjyyskasvatuspalkinnon (European Entrepreneurship Education Award) kolmanneksi saajaksi ensimmäisenä suomalaisena. Kyrö on johtanut lukuisia yrittäjyyskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita ja ohjannut kymmeniä jatko-opiskelijoita. Hän on lisäksi toiminut vastaväittäjänä ja esitarkastajana lähes 20 väitöstutkimuksessa.

Kyröllä on runsaasti kokemusta tieteellisten kirjojen toimittamisesta ja hän on laatinut runsaasti omia tutkimusjulkaisuja niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä foorumeillakin. Tieteellisten tehtävien lisäksi Kyröllä on ollut lukuisia luottamustehtäviä koulutuksen kehittämisverkostoissa ja projekteissa. Kyrö sai Uudenmaan Yrittäjien kunnianosoituksen vuonna 2010. Kyrö on eläköitymisestään huolimatta edelleen aktiivinen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä Suomessa. 

 

 

YRITTÄJYYSKASVATUS -
TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry
fiFI