yrittäjyyskasvatus -
tutkimuksesta käytäntöön

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura edistää yrittäjyyskasvatuksen monitieteistä tutkimusta ja tutkimustiedon soveltamista käytäntöön. Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry on tieteellinen yhdistys, joka tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta sekä yrittäjyyskasvatuksen kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Seura on perustettu vuonna 2009 ja se on tarkoitettu yrittäjyyskasvatuksen tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja vaikuttajille.

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura toimii yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta tekevien ja tutkimuksesta kiinnostuneiden toimijoiden ja organisaatioiden verkostona.

TutkimusVERKOSTO

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry tukee yrittäjyyskasvatuksen tutkimusta ja tutkijoiden ja toimijoiden keskinäistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä järjestämällä vuosittain toteutettavan YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät ja tutkimusseminaarin yhdessä vaihtuvan korkeakoulun kanssa sekä edistämällä ja harjoittamalla alan julkaisutoimintaa.

yrittäjyyskasvatuspäivät

YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivät on suunnattu yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille tutkijoille, opettajille sekä käytännön toimijoille. YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivien erityisenä tavoitteena on lähentää tutkimuksen ja käytännön yhteyttä. Konferenssimuotoinen kahden päivän tilaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden myös nuorille tutkijoille harjoitella konferenssipaperien kirjoittamista ja esittämistä.

julkaisutoiminta

YKTS tekee myös julkaisutoimintaa. Vuosittain järjestettävistä YKTS Yrittäjyyskasvatuspäivistä julkaistaan artikkeli- ja/tai abstraktikirja. Julkaisun toteuttamisesta vastaa konferenssin järjestänyt korkeakoulu. Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirjan tavoitteena on tarjota foorumi suomalaisille yrittäjyyskasvatustutkijoille ja suomalaista yrittäjyyskasvatusyhteisöä kiinnostaville kansainvälisille artikkeleille ja kirjoituksille.

Ajankohtaista

YKTS2022 päivät järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ja Centrian ammattikorkeakoulun yhteistyönä 28.-29.9.2022 Ylivieskassa.

Kuluvan vuoden Yrittäjyyskasvatuspäivien esityksissä korostuu Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla tehtävä pitkäjänteinen työ yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi eri kouluasteilla. Se, että kyseinen konferenssi järjestetään alueella, on osoitus tehdyn työn merkityksellisyydestä. Yrittäjyyskasvatuspäivien tavoite lähentää tutkimuksen ja käytännön yhteyttä toteutuu Ylivieskassa järjestettävillä YKTS2022 päivillä erinomaisesti.  

Päivien aikana kuultavista 28 esityksestä 13 liittyy  yrittäjyyskasvatuksen tutkimukseen ja 15 käytännölliseen kehittämiseen. Tutkimusesityksistä 6 ja käytännöllisistä 9 linkittyy alueella toteutettuun/toteutettavaan yrittäjyyskasvatukseen. Yrittäjyyskasvatuksen toimijoita ja hankkeita on esillä myös seminaarin ajaksi pystytettävillä esittelypisteillä.

 
Paula Kyrölle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on päättänyt 6.12.2021 antaa ansioituneille Suomen kansalaisille kunniamerkit. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali on päätetty luovuttaa dosentti Paula Kyrölle. Mitali luovutettiin YKTS2022 päivillä Ylivieskassa.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikuntien kunniamerkki annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneelle kansalaiselle tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Ensisijaisena lähtökohtana on henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattitaidollaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus.

Dosentti Paula Kyrö on uraauurtava henkilö yrittäjyyskasvatustutkimuksen ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen tutkimuksellisessa edistämisessä Suomessa. Kyrö on väitellyt sekä kasvatustieteessä että liiketaloustieteissä luoden pohjan Kyrön mittavalle uralle yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen kehittäjänä yrittäjyyden ja kasvatustieteen välimaastossa. Tästä osoituksena Kyrö oli nimitettynä yrittäjyyskasvatuksen professorina Tampereen yliopistossa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa, joka on myöhemmin tunnettu Aalto yliopistona. Kyrö toimi vierailevana professorina Jönköpingin kauppakorkeakoulussa Ruotsissa.

Kyrön ansioihin kuuluu myös yrittäjyyskasvatuksen tutkija- ja toimijaverkoston kokoaminen Yrittäjyyskasvatuspäiville vuodesta 2007, ja Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran perustaminen. Hän oli Tutkimusseuran ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 2009-2013. Kyrö oli perustamassa Yrittäjyyskasvatuksen aikakauskirjaa toimien ensimmäisenä numeron päätoimittajana vuonna 2014. Kyrö on Tutkimusseuran kunniajäsen.

Kyrön toiminta on tunnustettu kansainvälisesti. Vuonna 2014 Kyrö nimettiin eurooppalaisen yrittäjyyskasvatuspalkinnon (European Entrepreneurship Education Award) kolmanneksi saajaksi ensimmäisenä suomalaisena. Kyrö on johtanut lukuisia yrittäjyyskasvatuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita ja ohjannut kymmeniä jatko-opiskelijoita. Hän on lisäksi toiminut vastaväittäjänä ja esitarkastajana lähes 20 väitöstutkimuksessa.

Kyröllä on runsaasti kokemusta tieteellisten kirjojen toimittamisesta ja hän on laatinut runsaasti omia tutkimusjulkaisuja niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä foorumeillakin. Tieteellisten tehtävien lisäksi Kyröllä on ollut lukuisia luottamustehtäviä koulutuksen kehittämisverkostoissa ja projekteissa. Kyrö sai Uudenmaan Yrittäjien kunnianosoituksen vuonna 2010. Kyrö on eläköitymisestään huolimatta edelleen aktiivinen yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä Suomessa. 

 

 

YRITTÄJYYSKASVATUS -
TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry
fiFI