Abstraktien kutsu avoinna nyt – Helsingin Yliopiston Aikuiskasvatuksen Tutkimuspäivät 2024

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2024, järjestetään Helsingin Yliopistolla (Kasvatustieteellinen tiedekunta) 8.-9.2.2024. Konferenssin teemana on Kestävä kehitys ja jatkuva oppiminen muuttuvassa maailmassa.

YKTS:n ehdotus teemasessiosta ”Vastuullinen ja kestävä yrittäjyyskasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa” on hyväksytty Aikuiskasvatuksen Tutkimuspäiville 2024. Abstraktien kutsu on auki konferenssin verkkosivuilla 9.10.–30.11.2023. Abstraktit lähetetään verkkolomakkeella, joka on saatavilla osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/aikuiskasvatuksen-tutkimuspaivat-2024/abstraktikutsu

YKTS:n teemasessio: Vastuullinen ja kestävä yrittäjyyskasvatus muuttuvassa yhteiskunnassa

Yrittäjyyskasvatuksella tavoitellaan luontaisesti kestävää ja jatkuvaa toimintaa, ja sillä on aina ollut rooli yhteiskunnan muutoksessa. Varsinkin nykyisessä maailmassa, jossa globaali, alueellinen ja kansallinen hyvinvointi nojaavat suuryritysten tuottamaan jatkuvaan kasvuun, vaikuttavat alueelliset sodat ja talousongelmat sekä ympäristön lämpenemisen aiheuttamat ympäristöongelmat maantieteellisesti laajoihin alueisiin ja yhteiskuntiin.

Muutosten ja kriisien aikana on tärkeää miettiä, miten voimme edistää vastuullista yritystoimintaa ja kestävää kehitystä myös yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen avulla. Yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen ja kestävän kehityksen yhteyttä – tai pikemminkin talouden ja kestävän kehityksen liitosta on pohdittu yrittäjyyden näkökulmasta Suomessa jo 2000-luvun alusta lähtien, jolloin Kyrö (1999) esitti tutkimuksessaan, että kestävä kehitys on mahdollista liittää myös talouden paradigmoihin.

Tällä hetkellä kestävän kehityksen näkökulma nostaa päätään niin yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksessa kuin käytännön toimissa. Tutkimusten mukaan yrittäjyydellä ja yrittäjyyskasvatuksella onkin todettu olevan myönteisiä vaikutuksia moniin kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten köyhyyden lievittämiseen, talouskehitykseen ja työttömyyden vähentämiseen, infrastruktuurin parantamiseen ja innovaatioihin, sosiaalinen tasa-arvoon ja osallisuuteen sekä kestävään tuotantoon ja kulutukseen (Rashid 2019).

Kutsumme pohtimaan ja keskustelemaan, miten yrittäjyyskasvatusta voidaan edistää aikuiskasvatuksen kentässä. Erityisesti teemaryhmän tavoitteena on keskustella siitä, miten yrittäjyyskasvatus vastaa jatkuvaan muutokseen huomioiden kestävän kehityksen.

Näkökulmia voivat olla esimerkiksi:

  • yrittäjyyskasvatus kestävän kehityksen edistäjänä
  • kestävä ja vastuullinen yrittäjyys ja liiketoiminta
  • kestävän kehityksen huomioiminen yrittäjyyden ja liiketoiminnan opetuksessa ja valmennuksessa
  • yrittäjyyskasvatuksen monet roolit nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Tervetulleita ovat sekä tutkimukseen perustuvat, että käytännön esimerkit, kestävän kehityksen toteuttamisesta yrittäjyyskasvatuksessa.

Teemasessio käsittää 3-4 esitystä, yhden session pituus on 90 minuuttia. Teemasessio toteutetaan hybridimuodossa.

Lisätietoja Aikuiskasvatuksen Tutkimuspäivien 2024 virallisilta verkkosivuilta, osoitteessa: https://www.helsinki.fi/fi/konferenssit/aikuiskasvatuksen-tutkimuspaivat-2024

Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja jakamaan ideoita tästä tärkeästä aiheesta!

Kommentoi

fiFI