Yhteystiedot

Yhteiskuntaturvallisuuden seura

Yhteydenotot
yhteiskuntaturvallisuus@gmail.com

Puheenjohtaja
Harriet Lonka harriet.lonka@gmail.com

Toiminta-ajatus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteiskunnallista kehitystä siten, että turvallisuusasioiden hallinta tulee laajemmin osaksi yhteiskunnan eri sektoreiden toimintaa. Tämä edellyttää turvallisuusrakenteiden kehittämistä niin, että ne paremmin vastaavat 2000-luvun haasteisiin, etenkin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden välisen suhteen kehittymiseen ja toisaalta yhteiskunta-turvallisuuden sektorien välisen työnjaon ja yhteistoiminnan kehittämiseen.

Tavoitteena on yhteiskunta, joka käyttää resurssejaan tehokkaalla tavalla turvallisuutensa kehittämiseen. Keskeistä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on edistää kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallisuutta ja vastuuta turvallisuusasioiden hallinnassa. Yhdistys toimii foorumina yhteiskunta-turvallisuutta koskevalle keskustelulle Suomessa.