Yhteystiedot

Yhteiskuntaturvallisuuden seura

Yhteydenotot
yhteiskuntaturvallisuus@gmail.com

Puheenjohtaja
Harriet Lonka harriet.lonka@gmail.com

Yhdessä uutta kohti - Suomalainen Civil Protection

Vuosi 2017 oli YKTS:n toiminnan 10-vuotisjuhlavuosi. Civil Protection Suomi –projektin tulokset julkistetiin seuran juhlajulkaisuna 6.6.2017. Julkaisua on saatavissa Suomen Palopäällystöliiton verkkokaupasta.

Julkaisun_kansi.jpg

Varautuminen on huolehtimista koko yhteiskunnan valmiudesta toimia kriisitilanteessa. Se on kokonaisturvallisuuden ajatuksen viemistä käytäntöön, aktiivista tekemistä ja yhteistoimintaa. Tämä puheenvuoro hahmottelee varautumisen ajatustapaa strategisen johtamisen elementtinä. Keskiöön nousee koordinointi, tiedonvaihto ja jatkuva tilannetietoisuus valta-asetelmien ja resurssinjaon nollasummapelien sijaan.

Kirja on tulosta Yhteiskuntaturvallisuuden seuran ja Suomen Palopäällystöliiton yhteisestä Civil Protection Suomi -hankkeesta vuosina 2016 - 2017 ja sen ovat kirjoittaneet Yhteiskuntaturvallisuuden seuran puheenjohtaja Harriet Lonka sekä varapuheenjohtaja Katja Ahola.